Citáty

Narozeninové citáty:

mo36.gif picture by hahou11 

Tragédie pokročilých let

nespočívá v tom, že stárneme,

ale v tom, že zůstáváme mladí.

mo36.gif picture by hahou11 

Je-li člověk mladý,

zahrává si s podzimem,

zatímco ve stáří má

chorobnou zálibu v zeleni.

 mo36.gif picture by hahou11

Mladí jsme do té doby,

dokud jsme ještě

schopni se učit,

osvojovat si nové zvyklosti

a snášet odpor.

 mo36.gif picture by hahou11

Stáří může být nešťastné

a neradostné jako mládí.

srovnávám-li, nezdá se mi

stáří se všemi slabostmi,

které přináší, bez radosti,

jen zabarvení a zdroje

těchto radostí jsou jiné.

 mo36.gif picture by hahou11

Žití je hoden jen ten,

kdo se o něj rve

den co den.

mo36.gif picture by hahou11 

Pokoj v duši, veselost

a spokojenost

jsou základem všeho štěstí,

zdraví a dlouhého života.

 mo36.gif picture by hahou11

Člověk není

souhrnem toho, co má,

ale souhrnem toho,

co ještě nemá,

čeho ještě může dosáhnout.

mo36.gif picture by hahou11

POUZE PRO TEBE:

mo36.gif picture by hahou11

Znáš přece mé

nevýslovné štěstí,

že mám na zemi někoho,

koho mohu

nazývat přítele.

mo36.gif picture by hahou11

Přátelství je nezištné.

Je to hluboké sdílení

   dvou bytostí,

které se navzájem

odhalují a doplňuji

takovým způsobem,

že jeden druhému

už nemůže nic odepřít.

mo36.gif picture by hahou11

Život je

  romantická

záležitost.

Je to jako

malovat obraz,

nepočítat, ale musíš

se do něj pustit.

mo36.gif picture by hahou11

Za nejbližšího,

jejž tvé srdce zvolí,

bys každou krůpěj

krve cedil rád,

a teprv potom cítíš,

jak to bolí,

když sám ji začne brát.


mo36.gif picture by hahou11

Sny nás pozvedají
z každodenního
pozemského života.
Obohacují naši budoucnost
o nové možnosti.


mo36.gif picture by hahou11

Díky za Tvé přátelství

mo36.gif picture by hahou11

V každém čase

   miluje přítel,

zrodil se bratrem

pro doby soužení.

Šalamounovo přísloví

mo36.gif picture by hahou11

Tři přátelé

nám přinášejí užitek,

   tři nám škodí.

Čestný, oddaný

a vzdělaný přítel

nám přináší užitek.

Podlézavý, přelétavý

a chlubivý přítel

   nám škodí.

mo36.gif picture by hahou11

Mít přátele

znamená přistoupit na to,

že na světě jsou lidé hezčí,

chytřejší a lepší než vy.

Kdo na to nedokáže

přistoupit,

nemá přátelé.

Čím je dál od jiných lidí,

tím má lepší mínění o sobě.

mo36.gif picture by hahou11

Věrný přítel je pevná ochrana,

kdo ho našel, nalezl poklad.

Věrný přítel je k nezaplacení,

ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Věrný přítel je elixír života.

mo36.gif picture by hahou11

Opravdový a upřímný přítel

je vedle věrné manželky

ten největší dar srdce,

který muž

na této zemi má.

mo36.gif picture by hahou11

Nerad mluvím

dlouho s lidmi,

kteří se mnou jen souhlasí.

Chvíli je sice zajímavé

koketovat s ozvěnou,

ale brzy to omrzí.

Přeji Ti radost z každého dne

mo36.gif picture by hahou11

Dobře je člověku,

který je sám se sebou v pokoji

a za všech okolností

se dokáže svobodně

a nebojácně

podívat na sebe a kolem sebe !

Není větší štěstí na zemi.

Kdo by dokázal, aby po tom

toužil on sám i ostatní!

mo36.gif picture by hahou11

Když si někdy smutný

 A už nevíš kudy kam,

Všímej si toho,

Za co bys mohl děkovat.

Třeba jen

Za první ranní paprsek,

Třpytící se v dáli,

Nebo veselé švitoření ptáků.

Tak najdeš ztracenou radost.

 mo36.gif picture by hahou11